วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนพฤษภาคม 2557
หน้า 1

 
   
เชิญร่วมงานประชุมนานาชาติ
7 พฤษภาคม 2557
ทางสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาชาภาคเหนือ ขอประชาสัมพันธ์และเรียนเชิญสมาชิกทุกท่านที่สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับนานาชาติต่างๆ อาทิเช่น

1. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ XX World Congress on Safety and Health at Work 2014 ภายใต้หัวข้อ “Global Forum for Prevention” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 24-27 สิงหาคม 2557 ณ เมือง Frankfurt ประเทศเยอรมัน สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://www.safety2014germany.com/

2. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ Asian Conference on Occupational Health (ACOH2014) ภายใต้หัวข้อ “Bridging Gaps: Occupational Health Research and Clinical Practice” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-4 กันยายน 2557 ณ เมือง Fukuoka ประเทศญี่ปุ่น สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.acoh2014.com/index.html

3. การประชุมวิชาการระดับนานาชาติของ 31st International Congress on Occupational Health (ICOH2015) ภายใต้หัวข้อ “Global Harmony for Occupational Health: Bridge the World” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม - 5 มิถุนายน 2558 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลี สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://www.icoh2015.org/kosha_eng_web/main/
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th