วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนเมษายน 2556
หน้า 1 2

 
   
เชิญเป็นวิทยากร
24 เมษายน 2556
สมาชิกของสมาคม คุณชื่นกมล สุขดี จากโรงพยาบาล สันกำแพง และคุณประไพศรี กาบมาลา จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทย์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ
เรื่อง ภาวะสุขภาพตามความเสี่ยงจากการทำงานในแรงงานนอกระบบ จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 11 ณ ห้อง NT 201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
รับเชิญเป็นวิทยากร
19 เมษายน 2556
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ พร้อมสมาชิกของสมาคม คุณนงเยาว์ มานิตย์ จากโรงพยาบาลแม่ออน คุณชื่นกมล สุขดี จากโรงพยาบาลสันกำแพง และคุณประไพศรี กาบมาลา จากศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรการสัมมนาวิชาการ เรื่อง การเจ็บป่วยที่เกี่ยวเนื่องจากงานและบทบาทของพยาบาลอาชีวอนามัย จัดโดย นักศึกษาปริญญาโท สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 11ณ ห้อง NT 201 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
   
พิธีเปิดการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม
22 เมษายน 2556
วันจันทร์ ที่ 22 เมษายน 2556 เวลา 09.30 น. - 12.00 น.

พิธีเปิดการอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 6 จำนวน 25 คน ณ ห้องประชุมวิจิตร ศรีสุพรรณ ชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


พิธีเปิด โดย
ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล
คณบดี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.เรมวล นันท์ศุภวัฒน์
ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการพยาบาล
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.ชวพรพรรณจันทร์ประสิทธิ์
ประธานหลักสูตรอบรมเฉพาะทาง สาขาการพยาบาล อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

โดยมีนายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และคณาจารย์ประจำสาขาวิชา เข้าร่วมพิธีเปิด

สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือเลี้ยงรับรองอาหารกลางวันผู้เข้ารับการอบรม

สนับสนุนโดย ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง
นายกสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ 
   
พิธีรดน้ำดำหัวพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2556
19 เมษายน 2556
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2556 เวลา 13.30-16.00น.

นายกสมาคมฯและสมาชิกจำนวน 11 คน เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัวพี่พยาบาลอาวุโส ประจำปี 2556
ณ ห้องประชุมนานาชาติ โรงแรมเชียงใหม่แกรนด์วิว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
 
   
รุ่นที่ 11 รดน้ำดำหัวหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
19 เมษายน 2556
วันศุกร์ที่ 19 เม.ย. 2556 เวลา 12.30น.

นักศึกษาหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 11
รดน้ำดำหัวหัวคณาจารย์ สืบสานประเพณีปี๋ใหม่เมือง
หน้า 1 2 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th