วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนเมษายน 2555
หน้า 1

 
   
พิธีรดน้ำดำหัวให้แก่พี่พยาบาลอาวุโส ณ ลานคนเมือง คุ้มขันโตก
20 เมษายน 2555
สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคส์ สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชนนี สาขาภาคเหนือ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศษสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีรดน้ำดำหัวให้แก่พี่พยาบาลอาวุโส ณ ลานคนเมือง คุ้มขันโตก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ มีพยาบาลจากหน่วยงานและโรงพยาบาลต่างๆสมาคมต่างๆรวมทั้งคณาจารย์และนักศึกษาจากสถาบันการศึกษาพยาบาลในภาคเหนือมาร่วมงานกว่า 500 คน 
   
พิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ข้าราชการอาวุโส คณบดีคณะพยาบาลศาสตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
19 เมษายน 2555
สโมสรนักศึกษาคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมศิษย์เก่าคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดพิธีรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ข้าราชการอาวุโส คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ ลานดอกปีป 
   
ขอเชิญชวนสมาชิกสมาคมฯ ร่วมงานในวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส
5 เมษายน 2555
"สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ร่วมกับ สมาคมพยาบาลแมคคอร์มิคและสมาคมศิษย์เก่าพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานวันคารวะพี่พยาบาลอาวุโส ตามประเพณีสงกรานต์ล้านนาขึ้นในวันศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 เวลา 16.00 – 18.00 น. ณ ลานคนเมือง คุ้มขันโตก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ทางสมาคมฯ จึงขอเชิญชวนสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมงาน เพื่อรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี
อันดีงามนี้ไว้ตลอดจนแสดงถึงพลังวิชาชีพพยาบาล ทั้งนี้ขอความร่วมมือทุกคนช่วยกันจัดริ้วขบวนพร้อมป้ายชื่อสมาคมฯ และแต่งกายแบบพื้นเมืองล้านนาเข้าร่วมในงานด้วย สมาชิกท่านใดที่ประสงค์จะไปร่วมงานโปรดแจ้งความจำนงค์มายังหมายเลข 08-2384-2619 ภายในวันอังคารที่ 17 เมษายน 2555 ด้วยนะคะ"
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th