วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 

การให้บริการ

ด้านพัฒนาวิชาชีพ
          ให้ความร่วมมือกับสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยคณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการพัฒนาหลักสูตรเฉพาะทาง สาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในปี 2550 และร่วมในการบริหารหลักสูตร ร่วมสอนทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ตั้งแต่รุ่นที่ 1 จนถึงปัจจุบัน(พ.ศ. 2551-ปัจจุบัน)

ความรับผิดชอบต่อสังคม
          ให้ความช่วยเหลือแก่สังคมในยามประสบภัยพิบัติ ได้แก่การบริจาคเงินช่วยเหลือ ผู้ประสบอุทกภัยทั้งในประเทศและต่างประเทศ ดังข้อมูลด้านข่าวสารและกิจกรรม

ด้านศาสนา
          ได้ทำบุญ ทอดผ้าป่า(5 พฤศจิกายน 2554) บำรุงการศึกษาของภิกษุ และสามเณร

          ส่วนด้านอื่นๆ จะได้พัฒนาในโอกาสต่อไป
 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th