วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนพฤศจิกายน 2560
หน้า 1

 
   
ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3 พฤศจิกายน 2560
ในวันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคม ผลการประชุมได้ข้อสรุปการจัดประชุมวิชาการของสมาคมฯคาดว่าจะดำเนินการในปีพ.ศ. 2561 โดยศึกษารายละเอียดของการประชุมจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th