วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนมกราคม 2557
หน้า 1

 
   
ร่วมแสดงความยินดีกับมหาบัณฑิตและดุษฎีบัณฑิต
21 มกราคม 2557
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ พร้อมอาจารย์ ดร. วันเพ็ญ ทรงคำ ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสสมาชิกสมาคมฯ สำเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2556 และมอบของที่ระลึกแก่ดุษฎีบัณฑิต จำนวน 1 ท่าน และมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย จำนวน 4 ท่าน เมื่อวันที่ 21 มกราคม 2557 ณ บริเวณลานดอกปีป อาคาร 3 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ท่ามกลางบรรยากาศของความชื่นชมยินดีของคณาจารย์แก่ผู้สำเร็จการศึกษาทุกท่าน 
   
สาสน์จากนายกสมาคม 1 มกราคม 2557
1 มกราคม 2557
สวัสดีปีใหม่ ๒๕๕๗

ขออารธนาคุณพระศรีรัตนตรัยอำนวยพร ให้สมาชิกทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพดี มั่งมีศรีสุข การงานเจริญรุ่งเรือง ปราศจากภยันตรายทั้งปวง


จาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th