วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2556
หน้า 1

 
   
การประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ “ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน” วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556
13 สิงหาคม 2556
ขอเชิญพยาบาลอาชีวอนามัยทุกท่านเข้าร่วมการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2556 และประชุมวิชาการของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ “ระบบบริการพยาบาลอาชีวอนามัยในยุคการสื่อสารและโลกไร้พรมแดน” วันที่ 16-18 ตุลาคม 2556 ณ โรงแรมคุ้มภูคำ จังหวัดเชียงใหม่ สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 4 ตุลาคม 2556 นะคะ ค่าลงทะเบียน 3500 บาท รายละเอียดหนังสือเชิญ โครงการ ใบสมัคร และใบจองโรงแรม สามารถ download ได้จาก website http://portal.nurse.cmu.ac.th/nsc/Lists/List1/AllItems.aspx

สมาคมฯ ใคร่ขอเรียนเชิญพี่ๆ น้องๆ พยาบาลอาีชีวอนามัยทุกท่านร่วมนำเสนอผลงานวิจัยหรือโครงการปฏิบัติด้านการพยาบาลอาชีวอนามัยด้วยนะคะ สำหรับรายละเอียดของบทคัดย่อ จะแจ้งให้ทราบอีกครั้งค่ะ 
   
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลผู้สำเร็จการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยรุ่นที่ 6
8 สิงหาคม 2556
Congratulation!.......
ขอแสดงความยินดีกับพยาบาลผู้สำเร็จการอบรมเฉพาะทางสาขาการพยาบาลอาชีวอนามัยรุ่นที่ 6 จำนวน 26 ท่าน
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ เข้าร่วมพิธีมอบประกาศนียบัตรและปิดการอบรม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 สิงหาคม 2556 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ ทหาวิทยาลัยเชียงใหม่
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th