วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2556
หน้า 1

 
   
รับรางวัล Best Oral Presentation
15 กุมภาพันธ์ 2556
นางสาววรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล สมาชิกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ รับรางวัล The Best Oral Presentation พร้อมเงินรางวัล 6,000 บาทจากการนำเสนอผลการวิจัย เรื่อง Participatory Development of a Program for Reducing Occupational Health Hazards in a Wood Furniture Industry in Northern Thailand ในการประชุมวิชาการนานาชาติ New Voices in Global Health Conference : The 1st International Conference on New Research in Global Health 2013 ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต จ.ปทุมธานี วันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ 2556 โดยมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ประกอบด้วย รศ.ดร.ชวพรพรรณ จันทร์ประสิทธิ์ อ.ดร.ธานี แก้วธรรมานุกูล และ Associate Professor Dr. Thomas A Mackey, จาก School of Nursing, University of Texas Houston, USAหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th