วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนสิงหาคม 2555
หน้า 1

 
   
บรรยายเรื่อง คุณภาพและการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย
30 สิงหาคม 2555
วันพฤหัสบดีที่ 30 สิงหาคม 2555เวลา 14.30น.- 16.30น.
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยสาขาภาคเหนือ ได้รับเชิญจากสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยบรรยายเรื่อง คุณภาพและการเข้าถึงบริการอาชีวอนามัย : บทบาท ภารกิจของพยาบาล ณ โรงแรมราการ์เด้นส์ กรุงเทพมหานคร เป็นการประชุมกลุ่มย่อย มีผู้เข้ารับฟังบรรยายจำนวน 25 คน

ประธานห้อง รศ.ประวิตร ระเบียบ
- อดีตสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย

เลขานุการ ผศ.ดร.สุจิตดา จารุพัฒน์ มารุโอ
- นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย
- อาจารย์ประจำโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ผู้บรรยาย
1. ผศ.รุจิภาส ภู่สว่าง นายากสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยสาขาภาคเหนือ

2. รศ.ดร.ฉันทนา จันทวงค์ คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยบูรพา

3. นางวรรณา จงจิตไพศาล พยาบาลอาชีวอนามัย โรงพยาบาลนพรัตน์ราชธานี
หน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th