วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนมิถุนายน 2555
หน้า 1

 
   
สาส์นจากนายกสมาคม (ฉบับที่3)
26 มิถุนายน 2555
เปิดเทอมใหม่ปีนี้ ขอแสดงความยินดีกับผู้ที่สอบเข้าเรียนระดับบัณฑิตศึกษาสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยทุกท่าน สำหรับผู้ที่เรียนที่คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สมาคมยินดีเปิดพื้นที่ให้นักศึกษาได้ใช้บริการที่ทำการของสมาคมได้

ขณะนี้เรื่องของสิ่งแวดล้อมเป็นเรื่องที่ทั่วโลกให้ความสนใจและตั้งความหวังไว้ที่จะร่วมมือกันพัฒนาและพิทักษ์สิ่งแวดล้อมของโลกให้ดีขึ้น นอกจากนั้นทางด้านเศรษฐกิจยังมุ่งสู่เศรษฐกิจสีเขียว(Green Economy) ทางด้านอุตสาหกรรมก็เป็นอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) เช่นกัน

ทั้งนี้เพื่อมุ่งหวังให้เป็นการพัฒนาอย่างสมดุลและยั่งยืน นอกจากนั้นปี 2558 เป็นปีที่ประเทศไทยจะก้าวสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ฉะนั้นจึงเป็นเรื่องใกล้ตัวอย่างยิ่งที่เราทุกคนจะต้องเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนแปลงของสังคมในครั้งนี้ การประชุมวิชาการในปลายปีนี้ ขอความร่วมมือจากสมาชิกทุกท่านแสดงความคิดเห็นและข้อเสนอแนะมาทาง e-mail ของสมาคม และ face book เพราะจะได้นำไปแก้ไขปรับปรุงเนื้อหาสาระได้ตรงกับความต้องการของสมาชิกและจะได้กำหนดการประชุมได้เร็วขึ้นหน้า 1 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th