วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  พฤศจิกายน 2560
  เมษายน 2557
  พฤษภาคม 2557
  มีนาคม 2557
  มกราคม 2557
  ธันวาคม 2556
  พฤศจิกายน 2556
  ตุลาคม 2556
  กันยายน 2556
  กรกฏาคม 2556
  สิงหาคม 2556
  กุมภาพันธ์ 2556
  พฤษภาคม 2556
  เมษายน 2556
  มกราคม 2556
  สิงหาคม 2555
  กรกฏาคม 2555
  ธันวาคม 2555
  มิถุนายน 2555
  พฤษภาคม 2555
  เมษายน 2555
  มีนาคม 2555
  กุมภาพันธ์ 2555
  มกราคม 2555
  ธันวาคม 2554
  พฤศจิกายน 2554
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข่าวสารและกิจกรรม เดือนกุมภาพันธ์ 2555
หน้า 1 2

 
   
งานทำบุญสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
10 กุมภาพันธ์ 2555
ทางสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดพิธีทำบุญของสมาคมฯ ขึ้น เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 ตั้งแต่เวลา 9.30 น-12.00 น. โดยใช้ห้อง N3-409 ชั้น 4 อาคารเทพกวี คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นสถานที่ในการประกอบพิธีทำบุญของสมาคมฯ พร้อมกันนี้ทางสมาคมฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารมื้อกลางวันแก่ผู้เข้าอบรมเฉพาะทางสาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย รุ่นที่ 5 จำนวน 22 คน เพื่อเ้ป็นการต้อนรับ ในการนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าอบรม รวมถึงแนะนำสมาคมฯ และคณะกรรมการบริหารสมาคมที่มาร่วมงาน
รายนามผู้ร่วมทำบุญ
http://www.aohn-nt.org/List_of_Donate2555.docx 
   
ประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2555
10 กุมภาพันธ์ 2555
สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ จัดการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ที่ทำการของสามาคมฯ อาคารเทพกวี ชั้น 4 ห้อง 409 คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
   
รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในระดับมหาบัณฑิตศึกษาประจำปีการศึกษา 2555 (รอบที่ 2)
8 กุมภาพันธ์ 2555
ด้วยคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จะดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาในหลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2555 รอบที่ 2 สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย แผน ก ข ภาคปกติ

ทั้งนี้กำหนดการรับสมัครและสอบคัดเลือก ทางคณะพยาบาลศาสตร์จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง
ติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทรศัพท์ 0-5394-6065, 0-5394-9079, 0-5394-9115
http://www.nurse.cmu.ac.th "ข่าวรับสมัคร"สมัครเป็นสมาชิกสมาคมฯ
7 กุมภาพันธ์ 2555
ขอเชิญสมัครร่วมเป็นสมาชิกของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ สิทธิประโยชน์ที่ท่านจะได้รับสำหรับท่านที่สมัครเป็นสมาชิกตลอดชีพ ท่านจะได้รับสิทธิ์การเป็นสมาชิกของสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทยโดยอัตโนมัติ
ติดต่อสอบถามได้ที่ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
โทร. 053 949019, 089 755 4280, 082 3842619
โทรสาร 053 946068
 
   
ข่าวจาก ICOH
7 กุมภาพันธ์ 2555
“30th Congress of the International Commission on Occupational Health”
The theme of the upcoming Congress is “Occupational Health for All: From Research to Practice”, and is based on the belief that all workers of the world require health protection to prevent any occupational disease or injury as part of their human and labour rights.


รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถคลิกได้ที่เวปไซด์ http://www.icohweb.org/site_new/ico_news.aspหน้า 1 2 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th