วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ข้อมูลทางวิชาการ / All Category

การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยครั้งที่ 4: ใบจองห้องพัก
4 กันยายน 2561


การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยครั้งที่ 4: การส่งบทคัดย่อเพื่อนำเสนอในการประชุม
4 กันยายน 2561


การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยครั้งที่ 4: จดหมายเชิญ
4 กันยายน 2561


การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัยครั้งที่ 4: ดาวน์โหลดใบสมัครและรายละเอียด
4 กันยายน 2561


การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศฟิลิปปินส์
12 มีนาคม 2557
การพยาบาลอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในประเทศฟิลิปปินส์


กรอบแนวคิดทางการพยาบาลอาชีวอนามัย
2 มกราคม 2557
กรอบแนวคิดทางการพยาบาลอาชีวอนามัย Conceptual Model of Occupational Health Nursing


สนทนาหลังมหาอุทกภัย 2554
11 กุมภาพันธ์ 2555
ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง
นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th