วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 
ผู้สนับสนุนสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย

1. คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ศาสตราจารย์ ดร. วิภาดา คุณาวิกติกุล อดีตคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เอื้อเฟื้อสถานที่และครุภัณฑ์สำนักงาน
รองศาสตราจารย์ ดร. ธนารักษ์ สุวรรณประพิศ คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ เอื้อเฟื้อคอมพิวเตอร์ใช้ภายในสำนักงาน

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์รุจิภาส ภู่สว่าง นายกสมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
มอบทุนการวิจัยและรางวัลการวิจัย (Rujipas Award) จำนวน 50,000 บาทมอบเครื่องใช้ภายในสำนักงาน ได้แก่

  • เครื่องสแกนเนอร์
  • เครื่องพิมพ์เลเซอร์ ยี่ห้อ xerox
  • เครื่องโทรสาร/แฟกซ์
  • ตู้เย็น


  

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th