วิสัยทัศน์       ความเป็นมา       คณะกรรมการของสมาคม       กิจกรรมสมาคม       เว็บไซต์ที่เกี่ยวข้อง       ติดต่อสมาคม   
 
 
 

  หน้าแรก
  ข่าวสารและกิจกรรม
  กันยายน 2561
  พฤศจิกายน 2560
 
ถาม-ตอบ ไขข้อสงสัย
  สมาชิก
  ข้อมูลทางวิชาการ
  การพยาบาลอาชีวอนามัย
  อาชีวอนามัย
  งานวิจัย
  งานวิจัยอาจารย์
  งานวิจัยพยาบาล
  วิทยานิพนธ์
  ผู้ให้การสนับสนุนสมาคม
 

 

ข่าวสารและกิจกรรม
ดูข่าวทั้งหมด

 
   
การประชุมวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย ครั้งที่ 4 ของสมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
4 กันยายน 2561
สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ และศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญพยาบาลอาชีวอนามัยและผู้สนใจเข้าร่วมประชุมวิชาการ เรื่อง อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงาน: จากนโยบายสู่การปฏิบัติ
ระหว่างวันที่ 28-30 พฤศจิกายน 2561
ณ โรงแรมดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2561

วัตถุประสงค์
1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและกลยุทธ์ของประเทศในการขับเคลื่อนการดำเนินการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
2. มีความเข้าใจในสถานการณ์ปัจจุบันด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมของกลุ่มคนทำงานและการจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบาย
3. มีความเข้าใจการบูรณาการงานด้านคุณภาพและการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อกับงานอาชีวอนามัยในโรงพยาบาล รวมทั้งองค์ความรู้ใหม่ด้านการตรวจคัดกรองสุขภาพตามความเสี่ยง
4. มีความเข้าใจการดำเนินงานของศูนย์สร้างเสริมสุขภาพ อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ
5. แลกเปลี่ยนรู้วิจัยและนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
6. สร้างสัมพันธภาพและภาคีเครือข่ายด้านอาชีวอนามัยในเขตภาคเหนือและระดับประเทศ

ค่าลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียนคนละ 2,900 บาท (สองพันเก้าร้อยบาทถ้วน)
*หมายเหตุ ไม่รับลงทะเบียนหน้างาน

เอกสารประกอบการสมัคร
1. ใบสมัครลงทะเบียน 1 ฉบับ
2. สำเนาใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 1 ฉบับ (เฉพาะพยาบาลวิชาชีพ)
3. สำเนาใบโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน 1 ฉบับ

โปรดส่งเอกสารประกอบการสมัครพร้อมกับชำระค่าลงทะเบียนตามวันเวลาที่กำหนด โดยชำระค่าลงทะเบียนผ่านบัญชีออมทรัพย์ ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชื่อบัญชี “นางสาววันเพ็ญ ทรงคำ” เลขที่บัญชี 566-2-50760-0

ช่องทางการส่งเอกสารประกอบการสมัคร
1. ทางโทรสาร หมายเลข 053-289231
2. ทาง E-mail: cohsn.cmu@gmail.com
3. ทางไปรษณีย์ ถึง ศูนย์สร้างเสริมสุขภาพอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในคนทำงานภาคเหนือ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 110 ถ.อินทวโรรส ต.ศรีภูมิ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
โทรศัพท์: (053)949156-7,097-0209721 โทรสาร: 053-289231
Email : cohsn.cmu@gmail.com

***สมาคมพยาบาลอาชีวอนามัยแห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ขอเชิญพยาบาลอาชีวอนามัยและผู้สนใจทุกท่านส่งบทคัดย่องานวิจัยหรือนวัตกรรมด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเพื่อสุขภาวะคนทำงาน เพื่อร่วมนำเสนอในงานประชุมวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00-12.00 น. โดยการนำเสนอมี 2 รูปแบบ คือ Oral Presentation และ Poster Presentation ผู้สนใจสามารถส่งบทคัดย่อได้ ภายในวันจันทร์ที่ 15 ตุลาคม 2561 ที่ E-mail: cohsn.cmu@gmail.com

สามารถดาวน์โหลดใบสมัคร หนังสือเชิญ การส่งบทคัดย่อ และใบจองห้องพักได้ที่
http://www.aohn-nt.org/?page=information&idcategory=1

(หรือ click ที่ ข้อมูลทางวิชาการ (แถบด้านซ้ายของ website) และ click เข้าไปที่ "การพยาบาลอาชีวอนามัย")
 
   
ภาพข่าวการประชุมคณะกรรมการบริหารสมาคมฯ
3 พฤศจิกายน 2560
ในวันที่ 3 พ.ย. 2560 คณะกรรมการบริหารสมาคมฯได้ประชุมเพื่อหารือแนวทางการดำเนินงานของสมาคม ผลการประชุมได้ข้อสรุปการจัดประชุมวิชาการของสมาคมฯคาดว่าจะดำเนินการในปีพ.ศ. 2561 โดยศึกษารายละเอียดของการประชุมจะได้นำมาประชาสัมพันธ์ให้ทราบในโอกาสต่อไปนะคะดูข่าวทั้งหมด


 

สงวนสิทธิ์ข้อมูลทั้งหมดภายในเว็บไซต์นี้โดย สมาคมการพยาบาลอาชีวอนามัย แห่งประเทศไทย สาขาภาคเหนือ
ที่ตั้งของสมาคม คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ชั้น 4 อาคารเทพกวี ห้อง 409
110 ถนนอินทวโรรส ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200
หากท่านต้องการติดต่อ กรุณาอีเมล์มาที info@aohn-nt.org , ohnant@hotmail.co.th